แปลงหน่วย Bytes / Kb. / Mb. / Gb. / Tb.


ป้อนตัวเลข (เท่านั้น)
กดปุ่ม คำนวณ ระบบจะมี หน้าต่างแสดงการคำนวณ

เคดิต @ http://www.codetukyang.com